Горда Руслана Вікторівна

кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри хімії та екології

E-mail: gordaruslana@gmail.com

Народилася 27 квітня 1988 року у с. Стара Буда Звенигородського району Черкаської області.
У 2011 р. закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка, інженера-дослідника, вчителя середнього навчально-виховного закладу.
У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Сорбція благородних металів на поверхні силікагелю та фітосорбентів з прищепленими тіосечовинними групами» та здобула ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.
З 2011 р. по 2022 р. працювала у відділі функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України на посадах від провідного інженера до старшого наукового співробітника.
В Університеті працює з 2022 р.
Наукові інтереси: сорбенти різної природи, біологічні матеріали на основі гідроксоапатитів та трикальційфосфату, пігментні матеріали, воднева енергетика.
Викладає дисципліни: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Колоїдна хімія»

Основні наукові публікації:
1. Трохимчук А.К. Закономірності сорбції благородних металів на поверхні силікагелів з прищепленими пропілтіосечовинними групами / А.К. Трохимчук, О.А. Циганович, Р.В. Горда, О.В. Легенчук, О.А. Бєда // Укр. хім. журн. – 2012. −Т. 78, №10.− с. 3-9.
2. Трохимчук А.К. Силікагелі, хімічно модифіковані тіосечовинними групами, для вилучення та визначення мікрокількостей ртуті / А.К. Трохимчук, Н.В. Гудима, Р.В. Горда // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. − № 1 (49). – 2013. − с 24-26.
3. Горда Р.В. Кольорометричне визначення Pd(II), Rh(III), Ru(IV) на поверхні силікагелю модифікованого тіосечовинними групами / Р.В. Горда, А.К. Трохимчук, О.В. Легенчук // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. − № 1 (50). – 2014. − c. 41-43.
4. Горда Р.В. Колоїдно-хімічні закономірності сорбції паладію (ІІ) на фітосорбенті / Р.В. Горда, О.А. Циганович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 2 (54). − 2017. – с. 64-66.
5. Losev V.N. Extraction of precious metals from industrial solutions by the pine (Pinus sylvestris) sawdust-based biosorbent modified with thiourea group / V.N. Losev, E.V. Elsufiev, O.V. Buyko, A.K. Trofimchuk, R.V. Horda, O.V. Legenchuk // Hydrometallurgy. – 2018. − 176.− Р. 118-128.
6. Polishko I. Tape casted SOFC based on Ukrainian 8YSZ powder / I. Polishko, S. Ivanchenko, R. Horda, Y. Brodnikovskyi, N. Lysunenko // Materials Today: Proceedings. – 6. – 2019. – P. 237-241.
7. Ульберг З.Р. Сучасний стан досліджень з формування наночастинок селену та їх використання в медицині / З.Р. Ульберг, В.А. Прокопенко, О.А. Циганович, Р.В. Горда // Хімія, фізика та технологія поверхні. − 11(3). − 2020. – P. 347-367.
8. Циганович О.А. Пектин, як стабілізатор нанорозмірних золів (водних дисперсій) селену / О.А. Циганович, В.А. Прокопенко, Р.В. Горда, О.П. Голодюк, Л.А. Хрокало, О.О. Сірик // Ветеринарна біотехнологія. – 39. – 2021. – с. 128-144.
9. Igor V Zatovsky. Structural features of the oxidonitridophosphates K3MIII (PO3)3N (MIII= Al, Ga) / Igor V Zatovsky., Ivan V Ogorodnyk, Vyacheslav N Baumer, Ivan D Zhilyak, Ruslana V Horda, Nataliya Yu Strutynska // Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. – 12 (Т.77). – 2021. – Р.1213-1218.
10. Y. Brodnikovskyi. Development of tape casting technique regimes for manufacturing of solid oxide fuel cells / Y. Brodnikovskyi, O. Vasylyev, I. Polishko, N. Lysynenko, L. Kovalenko, S. Ivanchenko, D. Brodnikovskyi, V. Chedryk, I. Brodnikovska, R. Horda, M. Smyrnova-Zamkova, I. Marek, O. Myslyvchenko, A. Ragulya, S. Orlyk, A. Belous, V. Vereshchak, A. Nosyk. // Hydrogen based energy storage: status and recent developments. – Edited by Volodymyr A. Yartys, Yurii M.Solonin, Ihor Yu.Zavaliy. – Lviv, Prostir-M. – 2021. – Р. 229-237.

Методичні рекомендації:
1. «Наноматеріали: синтез, характеристика, застосування у ветеринарних імунобіологічних засобів та технологія їх виробництва» / [Л.С. Рєзніченко, С.М. Дибкова, О.А. Циганович, Р.В. Горда, О.О. Сірик, Т.Г. Грузіна, В.І. Подольська, Л.М. Якубенко, О.Ю. Войтенко, Н.І. Грищенко, О.М. Жовнір, С.М. Тютюн, З.Р. Ульберг, В. А. Прокопенко]. – 2020 р. – 78 с.