Горбатюк Наталія Миколаївна

Н.О. Горбатюк

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та екології, в.о. завідувач кафедри хімії та екології

E-mail: natalyag@i.ua

Горбатюк Наталія Миколаївна народилася 13 липня 1974 року в місті Володимир-Волинський Волинської області. У 1991 році закінчила Уманську середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 5 імені В. І. Чуйкова.

У 1997 році з відзнакою закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Біологія» з додатковою спеціальністю «Хімія».

З 1996 по 2000 роки працювала на посаді вчителя хімії в Уманській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 5 імені В. І. Чуйкова.

У 2009 р. в спецраді Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2012 р. отримала наукове звання доцента.
В університеті працює з 2002 року на посаді викладача, доцента.

Наукові інтереси: принцип народності у вихованні, специфіка його розвитку на ґрунті української педагогіки, сучасні педагогічні концепції щодо розвитку принципу народності у вихованні; професійно-методична підготовка майбутніх учителів хімії, проблеми розвитку методики навчання хімії в сучасній Україні.

Викладає дисципліни: «Методика навчання хімії у закладах загальної середньої освіти», «Методика навчання хімії», «Методика розв’язування задач з хімії», «Методологія хімії», «Основи медичної хімії», «Органічна хімія».