Раді вітати Вас

на сайті кафедри хімії, екології та методики їх навчання!

IMG_7936_654x436

 Кафедра хімії, екології та методики їх навчання входить до складу природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини і забезпечує викладання дисциплін для напрямів підготовки  «Хімія. Біологія», «Хімія. Інформатика», «Екологія» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр» та «магістр».

До складу кафедри входять навчальні лабораторії «Загальної та неорганічної хімії», «Органічної та біологічної хімії», «Методики навчання хімії», «Екології».

На кафедрі виконується кафедральна тема: «Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя».

У своєму складі кафедра має науково-дослідну лабораторію «Екологія і освіта». За 26 років її функціонування результатами роботи є:

 • − виконано 9 держбюджетних тем;
 • − захищено 3 докторських та 16 кандидатських дисертацій;
 • − захищено магістерські та дипломні роботи, більшість з яких виконано на замовлення освітніх установ та відповідних організацій;
 • − учасники проблемних студентських груп «Ми і довкілля», «Передбачити і запобігти», «Людина і природа» щорічно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах, форумах, конференціях і є неодноразовими переможцями олімпіади з екології (8), дипломи (12), грамоти (17);
 • − члени МАН посідають призові місця на Всеукраїнських та обласних конкурсах наукових учнівських робіт;
 • − науково-дослідна лабораторія «Екологія і освіта» є триразовим переможцем (І місце) на Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел»;
 • − видано «Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ» (20 випусків); понад 600 наукових, навчальних та навчально-методичних праць;
 • − здійснено природоохоронну роботу: озеленення, благоустрій населених пунктів та навчальних закладів, очищення водних джерел, встановлення щитів біля витоків малих річок, розчищення джерел;
 • − створено 13 нових заповідних об’єктів;
 • − нагороджено ювілейною медаллю «125 років від дня народження академіка В. І. Вернадського» завідувача лабораторією Гончаренко Г. Є.
 • − отримано Диплом лауреата конкурсу І ступеня у номінації «Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інноваційних підходів в систему екологічної освіти» на Сьомій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».

 

На кафедрі розробляється держбюджетна тема «Систематизація потенційних та створення нових заповідних об’єктів Південно-Бузького екологічного коридору та активної участі молоді». В рамках цієї теми здійснено дослідження біологічного різноманіття З 2018 року розробляється держбюджетна тема «Систематизація потенційних та створення нових заповідних об’єктів Південно-Бузького екологічного коридору за активної участі молоді». За цей період організовано експедицію до витоку річки Південний Буг, зібрано і класифіковано інформацію про наявні та перспективні заповідні території, обґрунтовано структуру та розкрито особливості структури Південно-Бузького екологічного коридору. Подано обґрунтування для створення гідрологічного заказника «Каскад джерел» (Вінницька область).

 

На кафедрі функціонує 11 наукових проблемних груп, до яких залучено понад 60 студентів.

Співробітниками кафедри організовується і здійснюється співпраця з навчальними, науковими, освітніми та природоохоронними закладами різних рівнів. Проводить заходи спільно з облдержадміністраціями та міськими державними адміністраціями, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб: в рамках загальноміських заходів із благоустрою та озелененню території міста Умані, проводиться вивчення сучасного екологічного стану водоймищ міста та розчищення і впорядкування прибережних смуг, джерел, благоустрій території.