Хімічні дисципліни

    • Аналітична хімія
    • Хімія
    • Хімія (за професійним спрямуванням)
    • Загальна хімія
    • Органічна хімія
    • Біохімія
    • Неорганічна хімія
    • Органічна та біологічна хімія
    • Неорганічна та аналітична хімія
    • Фізико-хімічні методи досліджень
    • Фізична і колоїдна хімія
    • Комп’ютерні технології в хімії
    • Методика навчання хімії
    • Методика навчання хімії у профільній школі
    • Методика розв’язування задач з хімії
    • Високомолекулярні сполуки
    • Історія хімії
    • Хімія невпорядкованих систем
    • Хімія комплексних сполук
    • Хімія природних сполук
    • Харчова хімія
    • Хімія і технологія очищення води
    • Неорганічний синтез
    • Позакласна робота з хімії
    • Техніка хімічного експерименту
    • Основи хімічної безпеки
    • Органічний синтез
    • Біологічна хімія
    • Будова речовини
    • Кінетика та адсорбція
    • Хімія колоїдно-дисперсних систем
    • Методика викладання хімії у ВНЗ
    • Хімія навколишнього середовища
    • Хімічна номенклатура
    • Хімія перехідних елементів

 

Екологічні дисципліни

    • Охорона природи
    • Екологія
    • Загальна екологія
    • Екологія людини
    • Екологічна безпека
    • Техноекологія
    • Основи екології
    • Основи раціонального природокористування
    • Екологія рослин і тварин
    • Екосистемологія
    • Основи хімічної технології
    • Методика навчання екології
    • Методи дослідження в екології
    • Технологія та організація природоохоронних робіт
    • Соціальна та екобезпека діяльності
    • Заповідна справа
    • Основи екології
    • Основи раціонального природокористування
    • Методика навчання екології у ВНЗ