Хімічні дисципліни
1. Органічний синтез
2. Біологічна хімія
3. Біохімія
4. Основи хімічної технології
5.Неорганічний та органічний синтез
6. Хімія природних сполук
7. Високомолекулярні сполуки
8. Хімія гетероциклічних сполук
9. Фізична і колоїдна хімія
10. Аналітична хімія
11. Основи медичної хімії
12. Токсикологічна хімія
13. Органічна хімія та біологічна хімія
14. Загальна та неорганічна хімія
15. Хімія колоїдно-дисперсних систем
16. Основи наукових досліджень в хімії
17. Фізико-хімічні методи дослідження
18. Організація наукової роботи учнів класів хіміко — біологічного профілю
19. Фізична хімія
20. Колоїдна хімія
21. Техніка хімічного експерименту
22. Історія хімії
23. Хімія навколишнього середовища
24. Комп’ютерні технології в хімії
25. Методика навчання хімії
26. Методика розв’язання задач з хімії
27. Методика навчання хімії у профільній школі
28. Біоорганічна хімія
29. Методологія хімії
30. Хімія навколишнього середовища
31. Позакласна робота з хімії
32. Неорганічний синтез
33. Хімія перехідних елементів
34. Неорганічна хімія
35. Кінетика та адсорбція
36. Хімія комплексних сполук
37. Сучасна медична хімія
38. Харчова хімія
39. Хімія і технологія очищення води
40. Загальна хімія
41. Органічна хімія

Екологічні дисципліни
1. Ландшафтна екологія
2. Основи екології
3. Екологія
4. Соціальна та екологічна безпека
5. Біологія
6. Урбоекологія
7. Прилади і методи контролю екологічних параметрів
8. Екосистемологія
9. Методи дослідження в екології
10. Техноекологія
11. Загальна екологія
12. Загальна екологія (та неоекологія)
13. Екологічне лісознавство
14. Моделювання і прогнозування стану довкілля
15. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище