1. Агроекологія
 2. Аналітична хімія
 3. Біологічна хімія
 4. Біохімія
 5. Будова речовини
 6. Високомолекулярні сполуки
 7. Відновлення трансформованих екосистем
 8. Глобальні екологічні проблеми сучасності
 9. Глобальні зміни клімату
 10. Дидактика хімії
 11. Екологічна безпека
 12. Екологічна стандартизація і сертифікація
 13. Екологічна хімія
 14. Екологічне лісознавство
 15. Екологічне проектування
 16. Екологічний менеджменті аудіт
 17. Екологія водних ресурсів
 18. Екологія живих організмів
 19. Екологія людини
 20. Екологія підприємства
 21. Екологія рослин і тварин
 22. Екологія та захист рослин
 23. Екологія тварин
 24. Економіка природокористування
 25. Екосистемологія
 26. Енерготехнології природоохоронних процесів
 27. Загальна екологія
 28. Загальна екологія та неоекологія
 29. Загальна та неорганічна хімія
 30. Загальна хімія
 31. Заповідна справа
 32. Інноваційна діяльність та сучасні біотехнології у сфері захисту
 33. Історія хімії
 34. Кінетика та адсорбція
 35. Колоїдна хімія
 36. Комп’ютерні технології в хімії
 37. Ландшафтна екологія
 38. Методи гідрохімічних досліджень
 39. Методи дослідження в екології
 40. Методика навчання хімії
 41. Методика навчання хімії в закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня
 42. Методика розв’язування задач з хімії
 43. Методика та організація хіміко-педагогічних досліджень
 44. Методика та техніка хімічного експерименту
 45. Методичні основи навчання хімії в інклюзивному класі
 46. Методологія та організація екологічного дослідження
 47. Методологія хімії
 48. Моделювання і прогнозування стану довкілля
 49. Моніторинг довкілля
 50. Неорганічна хімія
 51. Неорганічний синтез
 52. Нормування антропогенного навантаження на навколишне середоще
 53. Організація наукової роботи учнів класів хіміко-біологічного профілю
 54. Органічна та біологічна хімія
 55. Органічна хімія
 56. Органічний синтез
 57. Освіта для сталого розвитку
 58. Основи екології
 59. Основи медичної хімії
 60. Основи наукових досліджень в екології
 61. Основи наукових досліджень з хімії
 62. Основи раціонального природокористування
 63. Основи токсикологічної хімії
 64. Основи фармакології
 65. Основи фармацевтичної хімії
 66. Основи хімічної безпеки
 67. Основи хімічної технології
 68. Основи хімічної токсикології
 69. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів
 70. Охорона природи
 71. Позакласна робота з хімії
 72. Прилади і методи контролю еколічних параметрів
 73. Природоохоронна етика
 74. Природоохоронне законодавство та екологічне право
 75. Природоохоронне інспектування
 76. Проблеми енергозбереження
 77. Радіоекологія
 78. Регіональні екологічні проблеми
 79. Сучасна медична хімія
 80. Техніка хімічного експерименту
 81. Техноекологія
 82. Технологія та організація природоохоронних робіт
 83. Токсикологічна екологія
 84. Управління природоохоронною діяльністю
 85. Урбоекологія
 86. Утилізація відходів та використання вторинних ресурсів
 87. Фізико-хімічні методи дослідження
 88. Фізична і колоїдна хімія
 89. Фізична хімія
 90. Фізична хімія невпорядкованих систем
 91. Фізколоїдна хімія
 92. Формування та проектування екомереж
 93. Харчова хімія
 94. Хімічна номенклатура
 95. Хімія гетероциклічних сполук
 96. Хімія і технологія очищення води
 97. Хімія колоїдно-дисперсних систем
 98. Хімія комплексних сполук
 99. Хімія лікарських препаратів
 100. Хімія навколишнього середовища
 101. Хімія перехідних елементів
 102. Хімія полімерів
 103. Хімія природних сполук