Хімічні дисципліни:

 1. Аналітична хімія
 2. Біологічна хімія
 3. Біоорганічна хімія
 4. Біохімія
 5. Будова речовин
 6. Високомолекулярні сполуки
 7. Дидактика хімії
 8. Загальна хімія
 9. Загальна та неорганічна хімія
 10. Історія хімії
 11. Кінетика та адсорбція
 12. Колоїдна хімія
 13. Методика навчання хімії
 14. Методика навчання хімії у профільній школі
 15. Методика навчання хімії у старшій школі
 16. Методика розв’язання задач з хімії
 17. Методологія хімії
 18. Неорганічна хімія
 19. Неорганічний синтез
 20. Неорганічний та органічний синтез
 21. Організація наукової роботи учнів класів хіміко — біологічного профілю
 22. Органічна та біологічна хімія
 23. Органічна хімія
 24. Органічний синтез
 25. Основи медичної хімії
 26. Основи наукових досліджень в хімії
 27. Основи фармакології
 28. Основи фармацевтичної хімії
 29. Основи хімічної безпеки
 30. Основи хімічної технології
 31. Позакласна робота з хімії
 32. Техніка хімічного експерименту
 33. Технологія лікарських препаратів
 34. Токсикологічна хімія
 35. Фізико-хімічні методи дослідження
 36. Фізична і колоїдна хімія
 37. Фізична хімія
 38. Фізколоїдна хімія
 39. Харчова хімія
 40. Хімічна номенклатура
 41. Хімія гетероциклічних сполук
 42. Хімія і технологія очищення води
 43. Хімія колоїдно-дисперсних систем
 44. Хімія комплексних сполук
 45. Хімія навколишнього середовища
 46. Хімія перехідних елементів
 47. Хімія природних сполук

Екологічні дисципліни:

 1. Агроекологія
 2. Біологія
 3. Глобальна зміна клімату
 4. Екологічна безпека
 5. Екологічна стандартизація і сертифікація
 6. Екологічна хімія
 7. Екологічне лісознавство
 8. Екологія
 9. Екологія людини
 10. Екологія рослин і тварин
 11. Економіка природокористування
 12. Екосистемологія
 13. Загальна екологія
 14. Загальна екологія та неоекологія
 15. Заповідна справа
 16. Ландшафтна екологія
 17. Методи дослідження в екології
 18. Моделювання і прогнозування стану довкілля
 19. Моніторинг довкілля
 20. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 21. Основи екології
 22. Основи раціонального природокористування
 23. Основи хімічної безпеки
 24. Основи хімічної екології
 25. Охорона природи
 26. Прилади і методи контролю екологічних параметрів
 27. Природоохоронне законодавство та екологічне право
 28. Природоохоронне інспектування
 29. Проблеми енергозбереження
 30. Радіоекологія
 31. Соціальна та екологічна безпека
 32. Техноекологія
 33. Технологія та організація природоохоронних робіт
 34. Управління природоохоронною діяльністю
 35. Урбоекологія