Кизим Олена Георгіївна

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та екології

Навчальний корпус №1, 300 ауд.

E-mail: kizim.elena63@gmail.com

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Народилась 31 липня 1962 р. в м. Харкові. У 1979 році вступила до ХДУ ім. О. М. Горького на хімічний факультет (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), який закінчила з відзнакою у 1984 році і отримала диплом за спеціальністю хімік. З жовтня 1984 року і по серпень 2022 року працювала в Національному фармацевтичному університеті: на посаді старшого лаборанта, асистента, доцента кафедри аналітичної хімії, з вересня 2020 року – доцента кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології. Кандидат хімічних наук (1992 р.), захистила кандидатську дисертацію на тему «Ионометрический анализ лекарственных форм» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.
В 2016-2018 роках навчалась в магістратурі Національного фармацевтичного університету за спеціальністю «Науки про освіту» та освітньою програмою «Педагогіка вищої школи». У 2018 році закінчила магістратуру, та отримала диплом магістра з відзнакою, професійну кваліфікацію «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».
Під час роботи на кафедрі аналітичної хімії та аналітичної токсикології НФаУ викладала дисципліни «Аналітична хімія», «Техніка лабораторних робіт з аналітичною хімією», «Основи хімічної метрології», «Лікарська та аналітична токсикологія.»
З жовтня 2022 р. працює доцентом кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Викладає дисципліни: «Аналітична хімія», «Загальна та неорганічна хімія», «Основи фармацевтичної хімії», «Хімія природних сполук», «Основи хімічної токсикології та «Основи токсикологічної хімії».
Наукові інтереси: хімія, фармацевтичний аналіз, іонометрія, аналіз лікарських засобів з використанням ІСЕ та педагогіка і психологія вищої школи

Основні наукові публікації:
1. Основи техніки лабораторних робіт: навч.посіб. для студентів закл.вищ. остіти / І. С. Гриценко, О. Г. Кизим, С. В. Колісник та ін.; заг. ред. І. С. Гриценка.-Харків: НФаУ: Золоті сторвнкі, 2019.-194 с.
2. Аналітична хімія у питаннях та відповідях: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / С. В. Колісник, І. С. Гриценко, К. В. Динник, О.Г. Кизим та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – 123с.
3. Кизим О. Г. Дослідження психолого-педагогічних умов формування готовності до професійної діяльності здобувачів вищої освіти НФаУ / О. Г. Кизим, І. Ю.Петухова. // Theoretical foundations of scientific thought in psychology: collective monograph / Bedan V. – etc. – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. — P. 46-51. (DOI – 10.46299/ISG.2020.MONO.PSYCHOL.///)
4. Аналітична хімія у питаннях та відповідях: метод. рекомендації для аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти / І. С. Гриценко, К. В. Динник, С. В. Колісник, Л. Ю. Клименко, І. Ю. Петухова, О. Г. Кизим, К. І. Проскуріна, Т. В. Жукова, В. П. Мороз, Т. А. Костіна, Ю. С. Колісник.–Х.: НФаУ, 2018. – 80 с.
5. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисцип-ліни «Сучасна аналітична лабораторна практика» / С. В. Колісник, І. С.Гриценко, О. Г. Кизим, І. Ю. Петухова та ін. – Х.: НФаУ, 2020. — 40 с.
6. Кизим О.Г. Аналіз саліцілової кислоти в рідких косметичних формах аптечного приготування / О.Г.Кизим., И.Ю. Петухова., Ю.М. Попов. // Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2018. – С 60.
7. Кизим Е.Г. Анализ спиртовых лекарственных форм с использованием промышленных ионоселективных электродов / Е.Г.Кизим., И.Ю.Петухова., Ю.М. Попов .// Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, випуск 4. – X.: Вид-во НФаУ, 2018. – С.103-105. (ISSN 2519-2655)
8. Кизим О. Г. Аналіз ін’єційних розчинів кальцію хлориду методом іонометрії / О.Г. Кизим, Т.В.Жукова// Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю НФаУ, м.Харків, 10 вересня 2021.- Харків:НФаУ, 2021-С.284-285
9. Жукова Т.В. Ставлення та розвиток навчально методичної роботи на кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології НФаУ/ Т.В Жукова, С.В. Колісник, О.Г Кизим та ін// Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю НФаУ, м.Харків, 10 вересня 2021.- Харків:НФаУ, 2021-С.686-687