викладач-стажист кафедри хімії та екології

Навчальний корпус №1, 300 ауд.

Email: vladparachnenko@ukr.net

Парахненко Владислав Геннадійович народився 5 квітня 1994 р. в смт. Новоархангельськ Кіровоградської області. 

У 2011 році вступив в Уманський національний університет садівництва на факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин.

У 2017 році отримав ступінь магістра зі спеціальності «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».

З 2017 р. по 2021 р. навчався в аспірантурі Уманського національного університету садівництва (Спеціальність за 103 — Науки про Землю).

З вересня 2021 року працює викладачем-стажистом кафедри хімії, екології та методики їх навчання.

30 серпня 2023 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертації на тему: «Географія інвазивної флори у придорожних ландшафтах залізниць Кіровоградської області» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю.

Наукові інтереси: Радіоекологія, агроекологія, адвентивна флора України.

Викладає дисципліни: «Радіоекологія», «Агроекологія», «Основи екології».

Основні наукові публікації

 1. Кисельов Ю.О., Суханова І.П., Парахненко В.Г., Швець Я.А., Черниш В.І. Адвентивна флора України: географічні особливості поширення. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, № 30 (1). 2020. С. 9–13. https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/2114
 1. . Кисельов Ю.О., Парахненко В.Г. Географічні закономірності поширення інвазійної флори залізниць Кіровоградської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, №2. 2021 С. 38-48. (Особистий внесок автора: 0,3 д.а. – проаналізовано видовий склад інвазивної флори залізниць Кіровоградської області). http://nzg.tnpu.edu.ua/article/view/246057
 1. Кисельов Ю.О., Парахненко В.Г. Формування наукових засад антропофітоценології як галузі антропогенного ландшафтознавства. Вісник Чернівецького університету : Географія. Вип. 838. 2022. С. 28-36. (Особистий внесок автора: 0,25 д.а. – викладено історичні етапи розвитку антропофітоценології). https://geochnu.top/index.php/journal/issue/view/7
 1. Парахненко В. Г. Економічні збитки фітозабрудненості екосистем території навколо залізниць адвентивними рослинами в місті Знам’янка Кіровоградської області. Економічні горизонти, №1(19). 2022. С. 64-72. http://eh.udpu.edu.ua/article/view/264989
 1.  Парахненко В. Г. Просторова диференціація території Кіровоградської області за ознакою поширення інвазивної флори залізниць. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки, вип. 17. 2022. С. 55-61.http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/17243
 1. Кисельов Ю.О., Шлапак В.П., Парахненко В.Г., Черниш В.І. Дослідженість проблеми адвентизації флори в Україні та світі. Scientific World Journal, вип. 7, ч.3. Березень 2021. С. 135–140. (Особистий внесок автора: 0,2 д.а. – висвітлено історію розвитку досліджень адвентивної флори в Україні в ХХ ст.). (Index Copernicus). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiiuuaggfiBAxXrL
 1. Благополучна А., Ляховська Н., & Парахненко В. Г. Еколого-економічні збитки від повномаштабного військового вторгнення росії в Україну.Економічні горизонти. №3(21). С. 53–61. http://eh.udpu.edu.ua/article/view/263572
 1. Благополучна А., Парахненко В., & Ляховська. Н. Застосування економічної оцінки мембранних технологій для очищення стічних вод. Економічні горизонти. 2022. №2(20). С. 33–41. http://eh.udpu.edu.ua/article/view/261847
 1. Гончарук Віталій Володимирович, Люленко Світлана Олександрівна, Парахненко Владислав Геннадійович. Екологічна підготовка майбутніх фахівців державної служби надзвичайних ситуацій. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск С. 78 – 83. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1268
 1. Парахненко В.Г., Ляховська Н.О., Благополучна А.Г. Екологічна оцінка стану ґрунту в Черкаській області. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2021. №2. 91-95 с. URL: https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/assets/files/docs/2021-2/17.pdf
 1. Парахненко, В., & Благополучна, А. (2023). ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ БУДІВНИЦТВА МЕГАПОЛІСІВ МАЙБУТНЬОГО В УМОВАХ ВЕЛИКИХ ПУСТЕЛЬ. Економічні горизонти, (1(23), 51–58. http://eh.udpu.edu.ua/article/view/272841
 1. Гончарук В.В., Плющ В.М., Мандебура С.В., Парахненко В.Г. ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Вісник науки та освіти. Випуск №2(8) 2023, 318 – 330. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYlI3lhfiBAxXvEhAIHci0DOgQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fperspectives.pp.ua%2Findex.php%2Fvno%2Farticle%2Fdownload%2F3928%2F3949%2F3950&usg=AOvVaw0BrOqAdgkfkdLolfTwPUjE&opi=89978449
 1. Vitalii Honcharuk , Valentyna Рliushch , Vladyslav Parakhnenko , Valentyna Honcharuk , Оleksandr Sanivskyi. CHARACTERISTICS OF THE MAIN COMPONENTS AND CRITERIA OF THE FORMATION OF THE ECOLOGICAL CULTURE OF FUTURE SCIENCE TEACHERS. Issue 4 (10), 2022. 24-37. https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/106/96
 1. Horbatiuk N., Zadorozhna O., Parakhnenko V., Blahopoluchna A. ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF CHEMICAL POLLUTION OF ECOSYSTEMS OF UKRAINE. Sciences of Europe. No 114 (2023). 7-11. https://www.slideshare.net/Sciences_of_Europe/sciences-of-europe-no-114-2023
 1. Гончарук В.В., Парахненко В.Г. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ. Наукові перспективи. Випуск №9(39) 2023. 94-106. http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/6502
 1. Vladyslav Parakhnenko , Volodymyr Vitenko , Inna Didenko , Sergiy Koval Vitalii Chernysh. DISTRIBUTION OF Ambrosia artemisiifolia L. IN THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE AND ITS ADAPTIVE POTENTIAL. Trakya University Journal of Natural Sciences,Web of Science 24(2): 31-40, 2023 https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkjnat/issue/80291/1188477
 1. Гончарук В.В., Парахненко В.Г., Декарчук М.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ ФІХІВЦІВ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОПОЛЬОВОЇ ПРАКТИК. Наука і техніка сьогодні. Випуск №11(25) 2023 408-417. http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/6582
 1. Парахненко В.Г., Задорожна О.М., Ляховська Н.О., Благополучна А.Г. Екологічна оцінка хімічного забруднення грунтів внаслідок війни. Таврійський науковий вісник № 105 С. 367- 373 http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/105_2019/38.pdf
 1. Anastasiia Blahopoluchna, Mikhailo Mushtruk, Nataliia Slobodyanyuk, Nelia Liakhovska, Vladyslav Parakhnenko, Sergiy Udodov, Inna Karpovych, Olena Ochkolyas, Alina Omelian, Gennadiy Rzhevsky. The influence of chitosan on the raspberry quality during the storage process. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Web of Science 17, 2023, p. 529-549. https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1875/2240
 1. Parakhnenko V., Zadorozhna О., Liakhovska N., Blahopoluchna A. ENVIRONMENTAL AND CHEMICAL ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE ENVIRONMENT AFTER THE EXPLOSION OF THE KAHOVSKY HYDROELECTRIC POWER STATIONS. Sciences of Europe. No 123 (2023).с. 9-12. https://www.slideshare.net/Sciences_of_Europe/sciences-of-europe-no-123-2023
 1. Davyskyba, V., Honcharuk, V., & Parakhnenko, V. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF USING WEB TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF CHEMISTRY. Pedagogy and Education Management Review, (3), 52–60. https://doi.org/10.36690/2733-2039-2023-3-52-6 https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/126