Подзерей Роман Вікторович
 
 
викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Навчальний корпус №1, 328-а ауд.
Е-mail: podzerej81@gmail.com

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 
 
Народився 8 травня 1981 року в с. Бузівка Черкаської області. У 2003 р. закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю агрономія.

В університеті працюю з 2003 року на посаді викладача. У 2005-2009 рр. навчався в аспірантурі Інституту агроекології та природокористування НААН під керівництвом к.с.г.н. О.О. Ракоїд.

Наукові інтереси: сільськогосподарські угіддя Черкаської області, вплив людини на екологічний стан орних земель, перспективи розвитку органічного землеробства та вирощування екологічно чистої продукції.

Викладає курси «Основи екології» та «Екологія».

Основні наукові публікації

Макаренко Н.А., Подзерей Р.В. Оцінка ґрунтово-кліматичних умов Черкаської області для виробництва органічної продукції рослинництва стандартизованої якості / Н.А. Макаренко, Р.В. Подзерей // «Збалансоване природокористування».-2016.- №2.- С.156-162.

Макаренко Н.А. Виробництво органічної сільськогосподарської продукції в Україні: наукові і практичні аспекти: [Монографія] / Н.А. Макаренко, В.І. Бондарь, В.В. Макаренко, А.В. Сальнікова, Р.В. Подзерей, Л.В. Рудніцька. – К.: «Компринт», 2016.- 276с.

Подзерей Р.В. Придатність ґрунтів Черкаської області для вирощування органічної продукції рослинництва за вмістом гумусу. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя :Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ.2018. Т.2. – С. 170-172.