Подзерей Роман Вікторович

кандидат сількогосподарських наук, доцент кафедри хімії та екології

Навчальний корпус №1, 328-а ауд.

Е-mail: podzerej81@gmail.com

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Народився 8 травня 1981 року в с. Бузівка Черкаської області. У 2003 р. закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю агрономія.

В університеті працюю з 2003 року на посаді викладача. У 2005-2009 рр. навчався в аспірантурі Інституту агроекології та природокористування НААН під керівництвом к.с.г.н. О.О. Ракоїд.

У 2021 р. здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальності: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), професійної кваліфікації: Вчитель біології та основ здоров’я.

У 2021 році в спецраді Національного університету біоресурсів і природокористування захистив кандидатську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування виробництва органічної продукції рослинництва з урахуванням агрокліматичних умов регіону (на прикладі Черкаської області)» та отримав науковий ступень — кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16- «Екологія».

23.08.2023р. присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії, екології та методики їх навчання.

Наукові інтереси: сільськогосподарські угіддя Черкаської області, вплив людини на екологічний стан орних земель, перспективи розвитку органічного землеробства та вирощування екологічно чистої продукції.

Викладає дисципліни: «Основи екології», «Екологія», «Урбоекологія», «Техноекологія», «Основи раціонального природокористування», «Проблеми енергозбереження», «Високомолекулярні сполуки».

Основні наукові публікації

Макаренко Н.А., Подзерей Р.В. Оцінка ґрунтово-кліматичних умов Черкаської області для виробництва органічної продукції рослинництва стандартизованої якості / Н.А. Макаренко, Р.В. Подзерей // «Збалансоване природокористування».-2016.- №2.- С.156-162.

Макаренко Н.А. Виробництво органічної сільськогосподарської продукції в Україні: наукові і практичні аспекти: [Монографія] / Н.А. Макаренко, В.І. Бондарь, В.В. Макаренко, А.В. Сальнікова, Р.В. Подзерей, Л.В. Рудніцька. – К.: «Компринт», 2016.- 276с.

Подзерей Р.В. Придатність ґрунтів Черкаської області для вирощування органічної продукції рослинництва за вмістом гумусу. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя :Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ.2018. Т.2. – С. 170-172.