Гнатюк Наталія Олександрівнакандидат біологічних наук, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Навчальний корпус № 1, 328 ауд.
E-mail: nat-gnatiuk@ukr.net

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Народилася 8 травня 1981 р. в с. Заячківка Черкаської області. У 2003 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом вчитель географії та біології. У 2004 році здобула кваліфікацію магістра за фахом викладач біології.

В університеті працює з 2005 року на посадах асистента та викладача, з 2012 р. – доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання. У 2006-2010 рр. навчалася в аспірантурі при Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка

У 2012 р. в спецраді Інституту агроекології і природокористування захистила кандидатську дисертацію на тему «Алелопатичні властивості ароматичних рослин видів Monarda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L.» за спеціальністю 03.00.16 — Екологія під керівництвом доктора біологічних наук Н.В. Заіменко.

Наукові інтереси: історичні аспекти алелопатії, алелопатичні особливості пряно-ароматичних рослин та їх екологічне значення.

Викладає курси: «Екологія», «Основи екології», «Екосистемологія», «Екологія людини».

Основні наукові публікації

    Honcharuk. Ecological training of future natural sciences teachers in higher education institutions abroad / Vitalii Honcharuk, Nataliia Hnatiuk, Olena Zadorozhna // Comparative Professional Pedagogy Scientific Journal [Chief. ed N.M. Bidyuk]. Kyiv – Khmelnytskyі : KhNU. – V. 8, Issue 3. – 2018. – Р. 37 – 43.

    Гнатюк Н. О. АЛЕЛОПАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АРОМАТИЧНИХ РОСЛИН ВИДІВ MONARDA DIDYMA L., DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM L., HYSSOPUS OFFICINALIS L 03.00.16 – екологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

    Гнатюк Н. О. Алелопатичні властивості ароматичних рослин видів Monarda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L.: моногр. / Н. О. Гнатюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 186с.

    Біологічне, ландшафтне різноманіття та якість річкової води басейну Центральної частини Південного Бугу : колективна монографія / за ред. С. В. Совгіри. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 233 с.

    Гнатюк Н .О. Впив антропогенних факторів на хімічний склад криничної води Маньківщини / Н. О. Гнатюк, І. І. Кузема // Природничі науки і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2018. – С. 22 – 24.