Гончарук Віталій Володимирович

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хімії та екології

Навчальний корпус № 1, 300 ауд.

E-mail: goncharuk424@ukr.net

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Народився 23 квітня 1975 р. в с. Підвисоке Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл.
1993 року вступив в Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини на природничий факультет. По закінченню інституту (1998 р.) отримав спеціальність «Вчитель біології та географії».
З 1998 р. до 2001 р. працював вчителем географії в Уманській школі-інтернаті.
З 2001 року працював провідним інженером відділу дендрології, паркобудівництва та екології Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, проводив наукові дослідження під керівництвом доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, заслуженого працівника культури України, Акредитованого члена Української академії архітектури Косенка І. С.
У 2015 – 2017 роках навчався на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. По закінченню навчання здобув кваліфікацію: «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» й отримав ступінь вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».
З 2016 до 2018 року навчався в аспірантурі Хмельницького Національного університету.
У 2019 році захистив кандидатську дисертацію «Формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукові інтереси: екологічна культура особистості, формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей в Україні та за кордоном.
Є співробітником науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта».

Викладає дисципліни: «Основи хімічної технології», «Основи екології», «Управління прородоохоронною діяльністю», «Екологія».

Основні наукові публікації

Гончарук В., Гнатюк Н., Задорожня О. Ecological training of future natural sciences teachers in higher education institutions abroad // Порівняльна професійна педагогіка. Comparative Professional Pedagogy. – № 3 (Т. 8), 2018 : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – К.-Хмельницький : ХНУ, 2018. – С. 37–43.

Гончарук В. В. Підготовка студентів до організації самостійної роботи учнів малокомплектних шкіл на уроках природознавства / О. А. Біда, В. А. Гончарук, В. В. Гончарук // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2017. – № 6. – С. 3–7.

Гончарук В. В. Теоретичні основи формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2017. – Вип. 267. – С. 43–48.

Гончарук В. В. Формування екологічної культури майбутніх учителів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 55 / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018. – С. 54–58.