Раді вітати Вас

на сайті кафедри хімії, екології та методики їх навчання!

IMG_7936_654x436

 Кафедра хімії, екології та методики їх навчання входить до складу природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини і забезпечує викладання дисциплін для напрямів підготовки «Географія. Біологія», «Біологія. Хімія», «Хімія. Інформатика» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр» та «магістр».

До складу кафедри входять навчальні лабораторії “Загальної та неорганічної хімії”, “Органічної та біологічної хімії”, “Методики навчання хімії”, “Екології”.

У своєму складі кафедра має науково-дослідну лабораторію “Екологія і освіта”.

На кафедрі розробляється загальна наукова тема “Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя”. В рамках цієї теми здійснено дослідження біологічного різноманіття Собківського лісництва, проведено дослідження екологічного стану водних ресурсів Черкаської та Вінницької областей за фізичними, хімічними та бактеріологічними показниками. Розроблені технологію і методику апробовано в межах урочища «Павлівка» (довідка №186 від 07.04.2016 р.) та впроваджено в освітній процес Іллінецького МНВК (довідка від 25.05.2016 р.) і природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-28/1059 від 23.05.2016 р.).

На кафедрі функціонує 10 наукових проблемних груп, до яких залучено 61 студент.

Співробітниками кафедри організовується і здійснюється співпраця з навчальними, науковими, освітніми та природоохоронними закладами різних рівнів. Кафедра хімії, екології та методики їх навчання зміцнює роботу із ЗОШ у напрямі поглиблення співпраці викладачів університету та вчителів школи у галузі навчально–методичної та наукової роботи з метою підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу; проведення спільних науково–методичних конференцій, семінарів, нарад, практикумів з проблем впровадження нових технологій навчання; реалізації за домовленістю інших спільних дій, спрямованих на поглиблення співпраці між договірними сторонами, які не суперечать чинному законодавству; функціонування “Школи майбутнього педагога” з метою виявлення здібних учнів та підготовки їх до здобуття фаху педагога. Проводить заходи спільно з облдержадміністраціями та міськими державними адміністраціями, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб: в рамках загальноміських заходів із благоустрою та озелененню території міста Умані, проводиться вивчення сучасного екологічного стану водоймищ міста та розчищення і впорядкування прибережних смуг, джерел, благоустрій території.