Цимбалюк Валентина Василівнакандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Навчальний корпус №1, 303 ауд.,
Е-mail: wwala1975@gmail.com

Народилася 19 квітня 1975 року в с. Онацківці Хмельницької області.

У 1997 році закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю: «Біологія» з додатковою спеціальністю «Хімія».

В університеті працює з 2008 року на посаді викладача. У 2008–2012 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі аналітичної хімії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У 2012 р. в спецраді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію на тему «Адсорбційні та каталітичні властивості матеріалів на основі базальтового туфу» за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія під керівництвом доктора хімічних наук, професора І.М. Кобаси.

Наукові інтереси: дослідження процесів адсорбції на природних сорбентах: цеолітах, клиноптилолітах, базальтових туфах тощо.

Викладає курси «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Хімічна номенклатура», «Хімія комплексних сполук» та «Неорганічний синтез».