Горбатюк Наталія Миколаївнакандидат педагогічних наук, доцент
Навчальний корпус №1, 301 ауд.
Е-mail: NatalyaG@i.ua

У 1997 році з відзнакою закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю: «Біологія» з додатковою спеціальністю «Хімія». Чотири роки працювала вчителем хімії Уманської загальноосвітньої школи № 5 імені В. І. Чуйкова.

В університеті працює з 2002 року.

У 2009 р. в спецраді Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2012 р. отримала наукове звання доцента.

Наукові інтереси: принцип народності у вихованні, специфіка його розвитку на ґрунті української педагогіки, сучасні педагогічні концепції щодо розвитку принципу народності у вихованні; професійно-методична підготовка майбутніх учителів хімії проблеми розвитку методики навчання хімії в сучасній Україні.

Викладає курси «Шкільний курс хімії», «Методика навчання хімії», «Методика розв’язування задач з хімії» та «Історія хімії».